Üldtingimused reisijatele

Käeolevad üldtingimused sätestavad kasutustingimused Hoog rakendusele, st tehnoloogiale, mis ühendab reisijad autojuhtidega, et aidata neil linnas tõhusamalt ringi liikuda.

Termin „meie“ viitab Hoog rakenduse omanikule, kelleks on Eesti Vabariigis asutatud Hoog Mobility OÜ (registrikood 16526164), mille tegevuskoht on Ülejõe tn 7/2, Uusküla, 79530 Rapla vald, Rapla Maakond. Rakenduse Hoog kasutamisel nõustute alltoodud tingimustega ja kasutustingimustega sõitjatele: mille leiate järgnevalt lingilt: lisab lingi tõlgitud suunistele, mis moodustavad käesolevate üldtingimuste lahutamatu osa

1. Rakenduse Hoog kasutamine

1.1. Hoog ei osuta transporditeenuseid, vaid pakub Hoog’i rakenduse kaudu infoühiskonna teenust, mis võimaldab reisijatel ja juhtidel vahetada taotlusi transporditeenuse osutamiseks. Transporditeenuseid osutavad juhid reisijateveo lepingu alusel, mis sõlmitakse reisija (teie) ja juhi vahel. Juhid osutavad transporditeenuseid Hoog’is sõltumatult (kas isiklikult või äriühingu kaudu), tehes seda enda majandus- ja kutsetegevuse raames. Hoog ei vastuta reisija ja juhi vahel sõlmitud lepingu täitmise eest. Vaidlused, mis tulenevad tarbijate õigustest, juriidilistest kohustustest või transporditeenuste osutamisel kohaldatavast õigusest, lahendatakse reisijate ja juhtide vahel. Andmed juhtide ja nende poolt osutatava transporditeenuse kohta on saadaval Hoog’i rakenduses ning sõitude kviitungid saadetakse e-posti aadressile, mis on toodud reisija profiilis.

1.2. Reisija sõlmib transporditeenuste kasutamiseks Hoog’i rakenduse kaudu lepingu juhiga. Sõltuvalt sellest milliseid maksevõimalusi pakutakse reisi asukohas, saate valida, kas maksta juhile transporditeenuse eest sularahas või kasutada Hoog’i rakendusesisest maksevõimalust. Tasu sisaldab kõiki kehtivaid makse ja muid kohaldatavaid tasusid, sealhulgas broneerimistasu, munitsipaaltasusid, lennujaama lisatasusid või osamaksete töötlemistasusid. Soovi korral võite anda juhile jootraha, mida saab teha ka rakendusesisese makselahenduse kaudu. Hoog võib jootraha maksimumsummat rakendusesiseses makselahenduses omal äranägemisel piirata.

1.3. Hoog’i rakenduse allalaadimise ajal seotakse reisija mobiilinumber vastava Hoog’i kasutajakontoga ja lisatakse meie andmebaasi. Kui te ei kasuta enam oma mobiilinumbrit, peate sellest Hoog’i teavitama 7 päeva jooksul, et saaksime muuta teie konto andmed anonüümseks. Kui te ei teavita meid oma numbri muutumisest, võib teie mobiilioperaator anda sama mobiilinumbri uuele isikule, kellel võib Hoog’i rakenduse kasutamisel olla juurdepääs teie andmetele, mille eest Hoog ei vastuta.

2. Sooduskoodid

2.1. Hoog võib teile reklaami otstarbel saata sooduskoode. Sooduskoodi krediiti saab kasutada sõidu eest tasumiseks või sõiduga seotud muu teenuse või hüve eest tasumiseks, mis on ära märgitud reklaamikampaania käigus avaldatud lisatingimustes. Sooduskoodide aegumiskuupäevad kajastuvad rakenduses alates hetkest, kui olete sooduskoodi oma kontoga sidunud.

2.2. Kui teie sõidu summa ületab sooduskoodiga antud soodustuse, võetakse sooduskoodi ületav summa automaatselt maha kasutades teie kontoga seotud maksevahendeid. Sooduskoodi saab kasutada vaid ühe sõidu suhtes ja seda ei saa järgmisele sõidule üle kanda.

2.3. Hoog jätab endale õiguse igal ajal mis tahes põhjusel mis tahes sooduskood tühistada. Sealhulgas, kuid mitte üksnes, võib Hoog sooduskoodi tühistamise õigust kasutada, kui Hoog leiab, et koode kasutatakse õigusvastaselt või petturlikult või kui koodid on välja antud ekslikult või aegunud.

3. Rakendusesisene makse

3.1. Sõltuvalt sõidu toimumise kohas toetatud maksevõimalustest saate transporditeenuste eest tasuda pangakaardi, mobiilsideoperaatori arve või muu makseviisi abil, kui need on Hoog’i rakenduse kaudu saadaval. Pakkudes rakendusesisest makseteenust, tegutseb Hoog transporditeenuse pakkuja agendina. Iga juht on volitanud Hoog’i tegutsema tema agendina juhi ja reisija vahel lepingute sõlmimise vahendamisel, sealhulgas võtma reisijatelt vastu makseid ja edastama neid juhile. Reisja kohustus transporditeenuse osutaja ees täidetakse siis, kui antakse maksekorraldus raha ülekandmiseks Hoog’i pangakontole. Makse toimumise ja piisavate rahaliste vahendite olemasolu eest vastutab reisija.

3.2. Hoog’i rakendusesisese makseteenuse abil võite juhile maksta jootraha. Hoog ei võta jootraha vahendamise eest vahendustasu ja jootraha kantakse juhile üle täies summas, võimalusel ilma makse kinni pidamata. Hoog jätab endale õiguse jootraha kinni pidada, kui jootraha maksmise puhul esineb pettusekahtlus või kui kahtlustatakse, et selle maksmine on ebaseaduslik ja seda makstakse muul eesmärgil kui tasuna pakutava teenuse eest või see on vastuolus Hoog’i tingimustega.

3.3. Hoog’i rakendusesisese makselahenduse kaudu makseid tehes saab Hoog teie maksed kätte ja edastab raha juhile. Makseviisi kinnitamiseks võib Hoog küsida teilt täiendavaid andmeid.

3.4. Transporditeenuste eest rakendusesisese makselahenduse kaudu tasumisel ei vastuta Hoog võimalike kolmandate osapoolte maksekulude (nt mobiilioperaatorid, pangatasud) eest. Need teenusepakkujad võivad teie rakendusesisese makselahenduse kaudu tehtavate maksete töötlemisel küsida lisatasusid. Hoog ei vastuta selliste tasude eest ja ütleb selles osas lahti igasugusest vastutusest. Teie makseviisile võivad kohalduda ka täiendavad tingimused, mille on kehtestanud kolmandast isikust makseteenuse pakkuja; enne makseviisi kasutamist tutvuge palun vastavate tingimustega.

3.5. Hoog vastutab rakendusesisese makselahenduse toimimise eest ja pakub tuge probleemide lahendamisel. Rakendusesisese maksmisega seotud vaidluste lahendamine toimub samuti meie kaudu. Maksetugiteenuse saamiseks pöörduge e-posti aadressil info@hoogmobility.ee. E-posti teel või rakenduse Hoog kaudu edastatud päringutele vastatakse ühe tööpäeva jooksul. Hoog lahendab rakendusesisese maksega seotud kaebused ja taotlused kahe tööpäeva jooksul.

3.6. Fikseeritud tasu. Teile võidakse pakkuda võimalust kasutada juhi pakutavat transporditeenust fikseeritud tasu eest. Fikseeritud tasu tehakse teile teatavaks Hoog’i rakenduse kaudu enne tellimuse kinnitamist. Fikseeritud tasu ei kohaldata, kui muudate sõidu ajal sihtkohta, sõit võtab liikluse või muude tegurite mõjul eeldatust oluliselt kauem aega või kui esinevad muud ootamatud asjaolud (nt kasutatakse marsruuti, kus kehtivad teemaksud).

4. Transporditeenuse tellimine ja tühistamine

4.1. Kui tellite transporditeenuse ja juht on andnud nõusoleku tellimuse täitmiseks, loetakse transporditeenus tellituks.

4.2. Kui juht on kinnitanud, et teostab teie veo, sõlmite juhiga veoks eraldi lepingu vastastikku kokkulepitud tingimustel. Hoog ei teosta reisijavedu ega ole teie ja juhiga vahel sõlmitud lepingu osapooleks.

4.3. Tellitud veoteenuse kasutamise tühistamiseks loetakse olukorda, kus juht on teie taotlusele vastanud ja te lükkate veoteenuse tagasi, tühistate tellimuse või keeldute veoteenusest. Kui veoteenuse taotlus tühistatakse pärast teatud aja möödumist, peate maksma tühistamistasu.

4.4. Kui tühistate veoteenuse taotluse 24 tunni jooksul mitmel järjestikusel juhul, võime teie konto hoiatava meetmena ajutiselt blokeerida. Pärast mitut sellist hoiatust võime blokeerida teie konto pikemaks ajaks (nt 6 kuuks). Pärast seda perioodi võite paluda oma konto uuesti aktiveerida ja Hoog klienditugi vaatab teie taotluse läbi.

4.5. Kui juht teatab reisijale sõiduki saabumisest sihtkohta ja reisija või inimesed, kelle jaoks vedu telliti, ei jõua sõidukisse rakenduses Hoog kindlaks määratud aja jooksul, loetakse taotlus tühistatuks. Samuti võib juht mõnikord otsustada teie tellimuse tühistada. Juhime tähelepanu sellele, et Hoog ei ole selliste olukordade eest vastutav.

4.6. Kui juht saabub ja saadab teile teate, et ta on saabunud, võib rakendus Hoog hakata ooteaja alusel arvestama tasu vastavalt rakenduses Hoog kehtivatele tariifidele.

4.7. Kui olete rakenduse Hoog abil taotlenud veoteenuseid ja kahjustate juhi sõidukit, sh selle sisustust (muu hulgas sõidukit määrides või sõidukit haisema pannes), on juhil õigus nõuda teilt 50 eurot trahvi, samuti seda ületava kahju hüvitamist. Kui te ei maksa trahvi ja/või hüvita kahju, võib Hoog esitada teie vastu nõuded veoteenuse pakkuja nimel.

5. Hoog’i rakenduse kasutusõigus

5.1. Seni kuni järgite käesolevaid üldtingimusi, nõustume teile andma kasutustasuta ja tagasivõetava lihtlitsentsi siseneda Hoog’i rakendusse ja kasutada seda vastavalt käesolevatele üldtingimustele, privaatsusteatisele ja asjaomase rakenduste poe tingimustele. Te ei tohi anda Hoog’i rakenduse kasutamise õigust üle ega võimaldada selle allkasutamist. Juhul kui teie rakenduse ATOM Driver rakenduse kasutamise õigus tühistatakse, tühistatakse ka vastav lihtlitsents.

6. Vastutus

6.1. Kuna Hoog’i rakendus on infoühiskonna teenus (suhtlusvahend) reisijate ja juhtide vahel, ei saa me tagada veoteenuse kvaliteeti ega garanteerida või võtta vastutust selle eest, et veoteenuse osutamisel ei esine puuduseid. Kuna Hoogi rakenduse kaudu veoteenuste osutamine sõltub juhtide olemasolust, ei taga Hoog, et teil on veoteenus igal ajal kättesaadav ja selle osutamiseks on alati piisavalt pakkumisi.

6.2. Rakendus Hoog ei paku ega vahenda reisijaveoteenuseid. Samuti ei ole see veoteenuste pakkujatele reisijate leidmiseks mõeldud veoagendi teenus. Hoog’i rakendust kasutatakse vahendina veoteenuste osutamise korraldamiseks.

6.3. Tarbija õigus raha tagastamisele ei kohaldu Hoog’i rakenduse tellimustele. Veoteenuse eest raha tagasi nõudmine ei vabasta teid lepingust, mille raames veoteenuse osutamine telliti.

6.4. Hoog’i rakendust pakutakse põhimõttel „on nagu on“ ja „kui võimalik“. Hoog ei kinnita ega taga Hoog’i rakenduse katkestusteta või veavaba kättesaadavust. Tarkvaras esinevate tõrgete korral püüame need võimalikult kiiresti kõrvaldada, kuid pidage meeles, et rakenduse toimimine võib juhuslike tehniliste vigade tõttu olla piiratud ja me ei saa tagada, et rakendus töötab lakkamatult, näiteks avalik hädaolukord võib põhjustada teenuse katkemise.

6.5. Hoog, selle esindajad, juhid ja töötajad ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida Hoog’i rakenduse kasutamise või Hoog’i rakenduse kaudu tellitud veole tuginemise tõttu, muu hulgas:

6.5.1. mis tahes otsese või kaudse varalise või rahalise kahju eest;

6.5.2. saamata jäänud tulu eest;

6.5.3. äritegevusest, lepingutest või kontaktidest ilmajäämise, firmaväärtuse vähemise, mainekahju või muu kaotuse eest, mis võib tuleneda tegevuse katkemisest;

6.5.4. andmete ebatäpsuse või hävimise eest; 

6.5.5. muu kahju eest.

6.6. Hoog’i rahaline vastutus seoses lepingu rikkumisega piirdub 500 euroga. Teil on õigus nõuda kahju hüvitamist ainult siis, kui Hoog on rikkunud lepingut tahtlikult. Hoog ei vastuta juhi tegevuse ega tegevusetuse eest ega vastuta kahju eest, mille juht reisijatele tekitab.

6.7. Nõustute täielikult hüvitama Hoog’ile, tema sidusettevõtetele, esindajatele, töötajatele ja juhtidele kõik nõuded (sh kõikvõimalikud kohustused, kahjud ja kulud), mis neile Hoog’i rakenduse teiepoolse kasutamise tõttu tekivad (sh sõidud, mille olete teinud rakenduse Hoog kasutamise abil).

6.8. Kui rikute käesolevaid üldtingimusi või kui peame seda vajalikuks Hoog’i usaldusväärsuse või juhtide turvalisuse kaitsmiseks, võib Hoog Hoog’i rakenduse kasutamise viivitamata keelata.

6.9. Kui olete reisi järgselt unustanud mõne eseme juhi sõidukisse, teatab juht Teile sellest esimesel võimalusel, et leppida kokku eseme tagastamise aeg ja koht Kui Reisijat ei ole võimalik tuvastada või kui juht ei saa temaga ühendust, hindab juht oma mõistliku äranägemise järgi eseme väärtust:

6.9.1. Kui eseme hinnanguline väärtus on alla 50 euro, toimetab juht eseme võimaluse korral Hoogi kontorisse aadressil Võsa 45, Rapla, kus seda hoitakse 30 päeva. 30 päeva jooksul teeb Hoog omalt poolt kõik, et kadunud eseme õiguspärane omanik kindlaks teha ja teda leitud esemest teavitada. Kui meil õnnestub eseme omanik tuvastada ja ta esitab 30 päeva jooksul eseme tagastamise nõude, tagastame eseme pärast omandiõiguse kontrollimist viivitamatult õiguspärasele omanikule. Kui keegi ei nõua 30 päeva jooksul eseme tagastamist, jätame endale õiguse see utiliseerida või hävitada kooskõlas kehtivate seaduste ja eeskirjadega.

6.9.2. Kui eseme hinnanguline väärtus on üle 50 euro või kui seda pole võimalik tuua Hoogi kontorisse aadressil Võsa 45, Rapla, toimetab juht eseme kohe lähimasse politseijaoskonda ning edastab vastavad üksikasjad viivitamatult Hoogi klienditeenindusele kooskõlas seadusjärgsete kohustuste ja menetluskorraga.

6.10. Te tunnistate ja nõustute, et Hoog ei vastuta Teie esemete kadumise või kahjustada saamise eest ajal, mil need on Hoogi valduses, kui selline kaotus või kahju ei tulene Hoogi tahtlikust väärkäitumisest või raskest hooletusest. Ühtlasi tunnistate ja nõustute, et Teil on kohustus teatada meile kadunud asjadest viivitamata ning jagada meiega üksikasju, mis toetavad nende tuvastamist.

7. Rakenduse Hoog heaperemehelik kasutamine

7.1. Kuna Hoog ei ole transporditeenuse pakkuja ega vahendaja, lahendatakse kõik veoteenuste puuduste või kvaliteediga seotud probleemid vastavalt veoteenuse pakkuja või asjaomase ametiasutuse eeskirjadele.

7.2. Palume täita tagasisidevormi, mis on kättesaadav Hoog’i rakenduses. See võimaldab meil teha juhtidele ettepanekuid nende teenuse kvaliteedi parandamiseks.

7.3. Eeldame, et kasutate rakendust Hoog heauskselt ja austate juhte, kes rakenduse Hoog kaudu oma teenuseid pakuvad. Hoog jätab endale õiguse sulgeda teie konto, kui olete rikkunud käesolevates üldtingimustes sätestatud tingimusi või kui teie tegevus on pahatahtlik, s.o transporditeenuse osutamise eest tasu mittemaksmine, pettus, juhtide suhtes lugupidamatu käitumine jne. Sellistel juhtudel võidakse teie Hoog’i rakenduse konto ilma ette teatamata sulgeda.

7.4. Hoog teeb kõik endast oleneva, et rakendust ATOM Driver kasutaksid ainult juhid, kes on ausad ning austavad oma eriala ja reisijaid. Me ei saa siiski kuidagi tagada, et iga veoteenuse pakkuja, kelle asukohta rakendus Hoog kuvab, vastab alati ülalnimetatud kriteeriumidele. Kui teile osutati taunitavat veoteenust, palun teavitage meid klienditoe vahendusel.

8. Üldtingimuste muutmine

8.1. Kui üldtingimustesse tehakse olulisi muudatusi, teavitatakse teid sellest e-posti või rakenduse Hoog kaudu. Kui jätkate rakenduse Hoog kasutamist, loetakse teid muudatustega nõustunuks.

9. Lõppsätted

Käesolev leping on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi õigusega ja seda tõlgendatakse Eesti Vabariigi õiguse alusel. Kui üldtingimustest tulenevat vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, siis lahendatakse vaidlus lõplikult Pärnu maakohtus Rapla kohtumajas.

Jõustumiskuupäev: 07.11.2023