Teie tagasiside on meile äärmiselt oluline. Tagasiside andmiseks või ettepanekute tegemiseks külastage palun meie kodulehte Hoog ja suunduge klienditoe lehele, kus saate täita vastava blanketi. Samuti on teil võimalus pöörduda meie poole läbi meie sotsiaalmeediakanalite, nagu Instagram ja Facebook. Me hindame igat tagasisidet ja ettepanekut ning püüame oma teenuseid iga päev paremaks muuta!