Hoog tõukerataste piirkiirus enamus aladel on 25 km/h, kuid esineb ka alasid, kus maksimaalne lubatud kiirus on 15 km/h. Põhjuseks on tõmbekeskused, kus jalakäijate ja teiste liiklejate sagedus on suurem.